Die aktuelle Klassenliste (Stand: Januar 2007)

Caroline B.

Annika B.

Jana C.

Angela C.

Franziska D.

Laura F.

Nina F.

Sarah G.

Ann-Kathrin J.

Lisa Ke.

Svenja K.

Verena K.

Lisa Kr.

Theresa K.

Katrin L.

Madeleine M.

Lisa M.

Vanessa N.

Carina P

Stefanie P.

Ulrike R.

Laura R.

Julia R.

Sonja Sch.

Laura G. Sch.

Laura M. Sch.

Theresa Sch.

Valeria Sch.

Sandra Sch.

Kathrin Sch.

Regina U.

Sissy W.

Anna Z.

 Ausgetretene Klassenkameradinnen seit der 7. oder auch 8. Klasse

Julia I.
Celina-Marie N.
Eva-Maria R.